Mama ondersteunen in de zorg voor 4 kinderen

De papa is onlangs overleden en de mama staat alleen in voor de zorg van de kinderen.
Gezocht wordt naar iemand met een warm hart die mee wil instaan voor het halen en brengen van kinderen bij buitenschoolse activiteiten, ondersteunen van huiswerkbegeleiding en soms eens mee kan gaan om inkopen te doen.
De mama is van Congolese origine en spreekt Frans.

Tussen 16u en 18u 's avonds
Tienen
chris Cox
chris.cox@cawoostbrabant.be
0487/89 54 28