Over Vrijwilligerspunt Tienen

Tienen is een sociale stad waar vele sociale organisaties en verenigingen actief zijn. Hierbij denken we aan organisaties die zich inzetten voor armoedebestrijding, voorzieningen voor mensen met een beperking, woonzorgcentra voor ouderen, CAW’s, psychiatrische instellingen, thuisbegeleidingsdiensten, ziekenhuizen enz…

Met andere woorden, Tienen is een ‘zorgstad’ waar welzijn voor mensen een belangrijke plaats krijgt!

Tienen, tintelende en bruisende stad ! Ook op socio-cultureel gebied beweegt er héél wat in Tienen. Méér dan 100 (!) verenigingen zijn aangesloten bij ‘Netwerk Cultuur Stad Tienen’ en zijn actief op véél verschillende domeinen.

Al deze verenigingen en organisaties worden gedragen en voortgestuwd door talrijke geëngageerde mensen en handen MAAR méér handen kunnen meer ! Vrijwilligers zijn altijd welkom en maken voor véél mensen een wereld van verschil !

Met dit digitaal platform ‘Vrijwilligerspunt Tienen’ willen we een kompas zijn en de vrijwillig(st)er helpen in zijn of haar zoektocht. We brengen vraag en aanbod samen voor korte engagementen (met andere woorden, voor activiteiten met een ‘kop en een staart’). Op die manier laten we nieuwe toekomstige vrijwilligers kennis maken met het ganse netwerk van organisaties en verenigingen die actief zijn in het Tiense. Hierbij zijn we er van overtuigd dat een aantal Tienenaren op termijn zullen doorstromen naar méér duurzame engagementen maar dat is in eerste instantie niet het doel van deze website.

Via dit platform geven we aan organisaties en verenigingen de mogelijkheid om in het kader van welbepaalde, specifieke vragen of activiteiten een oproep te lanceren naar vrijwilligers!

Dit maakt het voor de vrijwilliger gemakkelijk om een kort en geschikt engagement te vinden zonder dat hij of zij hiervoor verschillende websites of andere media dient te consulteren en misschien verdwaalt in het doolhof van wat er allemaal bestaat.

Hier enkele voorbeelden :

  • Emma woont in een woonzorgcentrum en heeft geen familie. De ergotherapeut van Emma plaatst een zoekertje op ‘Vrijwilligerspunttienen’ om te vragen wie met Emma naar Tienen kermis kan gaan om samen smoutebollen te gaan eten.
  • De kaartclub ‘Altijd troef !’ doet een actie voor het goede doel en zoekt vrijwilligers om te helpen.

Met andere woorden, het gaat om zéér verscheiden vragen.

Hierbij roepen we dan ook alle sociale en socio-culturele organisaties en verenigingen op om gretig gebruik te maken van dit platform in hun zoektocht naar vrijwilligers.

De toekomstige vrijwilligers wensen we succes in hun zoektocht naar zinvol en véél voldoening gevend vrijwilligerswerk.

Warme groet en succes !

Vrijwilligerspunt Tienen

Vrijwilligerspunt Tienen is apolitiek en maakt geen onderscheid op grond van etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging.


Nog vragen?

Stuur ons een berichtje via het contactformulier.