Tips, advies & regelgeving

I

Niet alleen (nieuwe) vrijwilligers maar ook organisaties hebben heel wat vragen en bezorgdheden.

  • Is een vrijwilligerscontract verplicht ?
  • Kan ik iemand bellen als er tijdens mijn opdracht een probleem opduikt?
  • Ben ik verzekerd tijdens mijn vrijwilligerswerk ?
  • Mag ik onkosten inbrengen?
  • Hoeveel uur mag ik per dag werken als vrijwilliger?
  • Moet ik belastingen betalen?
  • Ik leef van een vervangingsinkomen: mag ik dan wel vrijwilligerswerk doen ?
  • Is er een minimum of maximum leeftijd voor een vrijwilliger?

Heel terecht want ‘’vrijwilligen’’ is een vak apart.   Het is een bijzonder engagement met veel  spelregels. Een doolhof van rechten, plichten, adviezen voor zowel de vrijwilliger als de werkplek.

We willen de twee partijen: de  vrijwilligers en  alle sociale en socio-culturele organisaties en verenigingen uit Tienen graag helpen om hun weg te vinden  in dit doolhof en verwijzen naar  de  grootste website  van de Vlaamse Overheid.

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw ondersteunt het vrijwilligerswerk in Vlaanderen. Het richt zich vooral tot organisaties en lokale besturen die met vrijwilligers werken, in alle sectoren, en tot alle relevante spelers in het middenveld, diverse overheden en partners uit het bedrijfsleven. Het zet, als coördinerende partner, mee in op het Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid van de Vlaamse Regering. Meer info op : https://www.vlaanderenvrijwilligt.be

Voor vrijwilligers is het best handig als je je rechten en plichten kent. Als je vrijwilligt, geef je eigenlijk een stukje van je tijd weg om mee te werken aan een initiatief of doel dat je zelf kiest. Lees de basisregels in het boekje “ Slim vrijwilligen” op de website via deze link: https://vrijwilligerswerk.be/wetgeving/vrijwilligerswet/slim-vrijwilligen