Vervoer van kinderen met een beperking

We zoeken vrijwilligers om onze vaste chauffeurs af en toe te ontlasten. Je rijdt met een minibus om kinderen met een beperking thuis op te halen of ’s namiddags naar huis te brengen. Je rijdt veilig en beschikt over een rijbewijs B.
In het begin rijd je mee met onze vaste chauffeurs om de minibus en de route te leren kennen.

Gezocht: kapiteinen en matrozen voor Samana

We weten allemaal dat eenzaamheid bij ouderen een probleem is. Gelukkig is er in Tienen een groepje vrijwilligers die regelmatig eens een huisbezoekje doet bij mensen die aan huis gebonden zijn omwille van leeftijd of ziekte. Of regelmatig een telefoontje doet. Dus wat zoeken we? Mensen die af en toe een bezoekje willen brengen aan mensen die er nood aan hebben, maar ook trekkers die er mee voor willen zorgen dat deze mooie vereniging kan blijven bestaan in het Tiense.

Hulp bij Nederlands leren

Wij zoeken vrijwilligers die in de les Nederlands de leerkracht ondersteunen bij de praktische oefeningen. Zo hebben de cursisten meer leerkansen omdat we kleinere groepen kunnen maken.
We zoeken ook vrijwilligers die een op een willen afspreken met een cursist die Nederlands leert om te kunnen oefenen.

Mama ondersteunen in de zorg voor 4 kinderen

De papa is onlangs overleden en de mama staat alleen in voor de zorg van de kinderen.
Gezocht wordt naar iemand met een warm hart die mee wil instaan voor het halen en brengen van kinderen bij buitenschoolse activiteiten, ondersteunen van huiswerkbegeleiding en soms eens mee kan gaan om inkopen te doen.
De mama is van Congolese origine en spreekt Frans.