Hulp bij Nederlands leren

Wij zoeken vrijwilligers die in de les Nederlands de leerkracht ondersteunen bij de praktische oefeningen. Zo hebben de cursisten meer leerkansen omdat we kleinere groepen kunnen maken.
We zoeken ook vrijwilligers die een op een willen afspreken met een cursist die Nederlands leert om te kunnen oefenen.

Mama ondersteunen in de zorg voor 4 kinderen

De papa is onlangs overleden en de mama staat alleen in voor de zorg van de kinderen.
Gezocht wordt naar iemand met een warm hart die mee wil instaan voor het halen en brengen van kinderen bij buitenschoolse activiteiten, ondersteunen van huiswerkbegeleiding en soms eens mee kan gaan om inkopen te doen.
De mama is van Congolese origine en spreekt Frans.