Openhouden en meewerken aan Natuur.huis De Gors

Met een groep vrijwilligers bouwen we het natuurbezoekerscentrum Natuur.huis De Gors te Vissenaken verder uit. Er zijn diverse taken mogelijk: openhouden van het natuur.café,  onderhoud van wandelpaden, begeleiden van natuuractiviteiten,…
Tussen 14 mei en 1 oktober 2023 trachten we het natuur.café iedere zondagnamiddag open te houden voor bezoekers en zijn we nog op zoek naar vrijwilligers om dit te kunnen bolwerken.