Hulp bij Nederlands leren

Wij zoeken vrijwilligers die in de les Nederlands de leerkracht ondersteunen bij de praktische oefeningen. Zo hebben de cursisten meer leerkansen omdat we kleinere groepen kunnen maken.
We zoeken ook vrijwilligers die een op een willen afspreken met een cursist die Nederlands leert om te kunnen oefenen.

Taalcoach

Is Nederlands je moedertaal ? Vind je het leuk om nieuwkomers te helpen zich te integreren door 1 à 2 keer per week met hen Nederlands te praten? Ze leren de basis Nederlands op school en willen graag oefenen in de praktijk. Concreet : we spreken op Heldenland (Steentjesplein) af. Je praat met ouders en/of jongeren. Je mag taalspelletjes brengen, gespreksthema’s zelf of samen bepalen. Drankjes worden gratis aangeboden volgens het  beschikbare budget.
Vrijwilligersvergoeding bespreekbaar.
Eeuwige dankbaarheid ❤ !!