Vrijwillige onthaalmedewerker

Om onze patiënten verder te helpen aan de receptie van het wijkgezondheidscentrum, zijn we op zoek naar een vriendelijke vrijwillige onthaalmedewerker, voor 4 à 8u per week gedurende een langere periode.
Alle info vind je op https://www.wgcvierkappes.be/werken-als-vrijwilliger/2023/6/28/vrijwillige-onthaalmedewerker

Hulp bij Nederlands leren

Wij zoeken vrijwilligers die in de les Nederlands de leerkracht ondersteunen bij de praktische oefeningen. Zo hebben de cursisten meer leerkansen omdat we kleinere groepen kunnen maken.
We zoeken ook vrijwilligers die een op een willen afspreken met een cursist die Nederlands leert om te kunnen oefenen.

Mama ondersteunen in de zorg voor 4 kinderen

De papa is onlangs overleden en de mama staat alleen in voor de zorg van de kinderen.
Gezocht wordt naar iemand met een warm hart die mee wil instaan voor het halen en brengen van kinderen bij buitenschoolse activiteiten, ondersteunen van huiswerkbegeleiding en soms eens mee kan gaan om inkopen te doen.
De mama is van Congolese origine en spreekt Frans.

Drankjes uitschenken

Op woensdagavond verzamelen onze bewoners in onze eigen ontmoetingsruimte voor een gezellige avond, een leuke babbel en natuurlijk een lekker drankje. Hiervoor zijn we op zoek naar helpende handen achter de toog om drankjes uit te schenken.

Dranken uitschenken

Op zondagnamiddag verwennen we bewoners en familie met een drankje en een stukje taart. Hiervoor zijn we op zoek naar helpende handen achter de toog van onze ontmoetingsruimte.

Groepsbegeleider voor creatieve praatgroep

De Crea Praatgroep wil een schakel zijn tussen mensen, wil hen samenbrengen, een plek waar ze elkaar ontmoeten en lief en leed delen. Vanuit een openhartige, vrijzinnige kijk willen we aandacht voor de maatschappelijke realiteit, taboes doorbreken en ons solidair inzetten aan de hand van wekelijkse activiteiten.

Ben jij een creatieve duizendpoot die maatschappijgerichte activiteiten wil organiseren?
Bekijk dan zeker de volledige vrijwilligersoproep op:
https://bit.ly/groepsbegeleider

Brood bakken

Huis in de Stad is een voorziening die personen met een beperking wil helpen om hun leven zo goed mogelijk te maken. In onze dagbesteding bakken we artisanaal brood in een oude houtoven . We zoeken daarom iemand die onze mensen met een beperking kan ondersteunen bij dit bakproces .

Extra hulp in onze klasjes

We zoeken een extra hand om tijdens de drukke momenten (eetmomenten, activiteiten,…) te helpen in de klasjes. We verwachten dat je de kindbegeleiders helpt waar nodig. Daarnaast zou je ook enkele logistieke taken opnemen zoals de vaatwasser in- en uitladen, de klasjes poetsen, … .

Crea-atelier

We willen met Samana starten met een creatief atelier in Tienen. Waarom een crea-atelier? Omdat er heel wat mensen zijn die omwille van ziekte, ouderdom, of … eenzaam zijn. Samen creatief bezig zijn verbindt mensen met elkaar, ongeacht ze ziek of gezond zijn, arm of rijk. Het doet je even de wereld om je heen vergeten. We geloven hier sterk in en willen dit project doen slagen. We hebben al één vrijwilliger die hiermee wil opstarten, maar we zijn nog op zoek naar enkele mensen die willen helpen. Dus ben jij creatief, of niet zo maar geloof je in de kracht van het samen creatief bezig zijn? Laat ons dan zeker kennismaken!

Openhouden en meewerken aan Natuur.huis De Gors

Met een groep vrijwilligers bouwen we het natuurbezoekerscentrum Natuur.huis De Gors te Vissenaken verder uit. Er zijn diverse taken mogelijk: openhouden van het natuur.café,  onderhoud van wandelpaden, begeleiden van natuuractiviteiten,…
Tussen 14 mei en 1 oktober 2023 trachten we het natuur.café iedere zondagnamiddag open te houden voor bezoekers en zijn we nog op zoek naar vrijwilligers om dit te kunnen bolwerken.

Taalcoach

Is Nederlands je moedertaal ? Vind je het leuk om nieuwkomers te helpen zich te integreren door 1 à 2 keer per week met hen Nederlands te praten? Ze leren de basis Nederlands op school en willen graag oefenen in de praktijk. Concreet : we spreken op Heldenland (Steentjesplein) af. Je praat met ouders en/of jongeren. Je mag taalspelletjes brengen, gespreksthema’s zelf of samen bepalen. Drankjes worden gratis aangeboden volgens het  beschikbare budget.
Vrijwilligersvergoeding bespreekbaar.
Eeuwige dankbaarheid ❤ !!

Word jij één van deze consulenten?

Staat er een ziekenhuisopname gepland?
Ben je verhuisd naar een woonzorgcentrum?

Dit zijn ingrijpende gebeurtenissen voor sommige mensen! Er kunnen allerlei levensvragen en emoties de kop opsteken bij het achterlaten van je vertrouwde thuisomgeving. Gelukkig ben je niet alleen! Als je ergens mee zit of jouw hart eens wilt luchten, kan je een gratis gesprek aanvragen met één van onze consulenten.

Word jij één van deze consulenten?
Ga jij langs bij deze mensen om met zorg en aandacht te luisteren naar wat hen bezighoudt, om samen te zoeken naar zin en houvast.

Interne opleidingen worden voorzien door www.ikwilpraten.be

Het inloophuis (jong)dementie Tienen

Ondersteuning bij activiteiten van het inloophuis (jong)dementie Tienen. Neem zeker contact op voor meer info :
–  logistieke ondersteuning : openhouden en bediening in café
–  begeleiding: bij wandelen/Tai-Chi/gezelschapsspelen/uitstappen/
–  …

Ondersteunen in dagelijkse werking van Erm ’n Erm

Erm ’n Erm vzw is een Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen. De werking van de organisatie wordt vorm gegeven en bestuurd door mensen in armoede en ondersteund door de opbouwwerkers van SAAMO. Erm ’n Erm organiseert verschillende activiteiten :
– praatcafé : elke vrijdag van 13u tot 17u ontmoeting met soep en koffie (opdienen, afruimen, voorbereiden, opkuisen…)
– Buurtkracht : 1 zaterdag per maand trekken we naar de wijken en buurten in en rond Tienen om daar ontmoeting te organiseren.
– werkgroep 17/10 : in het kader van de Internationale dag tegen Armoede op 17 oktober werken we rond het zichtbaar maken van armoede- en uitsluitingskwesties rond digitale uitsluiting en de toegankelijkheid van de hulp- en dienstverlening in Tienen
– sociaal-artistiek gezelschap Binnenstebuiten Ensemble : samen muziek maken en optreden op Kweikersdag, 17 oktober…

Ondersteuning muzikanten

Vrijwilligers gezocht om mee de zaal ‘Sinterviven’ en het muzikaal archief te onderhouden, nieuwe partituren te kopiëren, scannen, sorteren en in mappen te steken.
Wanneer ? Een keer per week overdag of op vrijdagavond volgens eigen voorkeur.